Sekolah Selamat

keselamatan Hari ini merupakan hari kedua persekolahan. Bagi memastikan keselamatan murid terjamin ketika berada di sekolah, satu taklimat ringkas telah diberikan kepada murid perihal peri pentingnya mengutamakan keselamatan. Taklimat telah diberikan oleh Penolong Kanan Hal Ehwal Murid iaitu Cikgu Katni bin Saparie. Diharap semua murid dapat mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *