Antara bidang tugas Unit Hal Ehwal Murid

  1. Disiplin
  2. Bimbingan dan kaunseling
  3. Kesihatan dan kebajikan murid
  4. Skim pinjaman buku teks
  5. Pendaftaran murid
  6. Kemasukan dan penempatan murid
  7. Pertukaran murid