VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

 
MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk
Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

 
MATLAMAT

Melahirkan Insan Yang Berilmu, Berakhlak Mulia, Berketrampilan Dan Sejahtera
Serta Memberi Sumbangan Kepada Kemajuan Masyarakat Dan Negara.